Bolaget

Information om Edsbyn Arena AB
Edsbyn Arena AB, org nr 556617-7530, bildades i november 2001 och
består av en styrelse med personer från närings- och föreningslivet.

Vi har byggt Sveriges första inomhushall för bandy och en rad andra aktiviteter och fortsätter att utveckla
arenan i den takt vi har finanser till. Responsen för vårt projekt är oerhört positiv i hela landet!

Här på hemsidan kommer vi i den takt vi hinner med, att ha löpande rapporter och bilder frånvårt fantastiska
projekt. Vi tackar för ditt visade intresse och hälsar dig välkommen till Edsbyn och även tillbaka till denna
hemsida för mer och ny information.

Styrelse Edsbyn Arena AB:

Ulf Bäckström
Malin Eriksson
Daniel Ljungberg
Josef Höbenreich
Per-Olof Uppegård
Pontus Karsbo
Maj-Britt Hammarström
Hans Lindsmyr

Vi vill passa på att förtydliga en sak:
Ovanåkers kommun har inget ekonomiskt ansvar i Edsbyn Arena AB.

För mer information om detta eller andra frågor, kontakta oss gärna på telefon:
0271-210 59 eller e-post: office@edsbynarena.se

Övrig information:
Ca 3200( 1/10 -06) aktieägare finns registrerade i Edsbyn Arena AB!
Dessa kommer från över 170 orter i Sverige, men även från några andra länder!
Drygt 4,0 miljoner kronor har inbetalats av aktieägarna!
Aktie- och sponsorförsäljningen pågår fortlöpande!
Första bolagsstämman hölls ”Persmässlördagen”  den  26 juli 2003!
Kung Carl XVI Gustaf invigde Edsbyn Arena den 22 september 2003,
Sveriges första inomhushall för bandy var därmed klar att tas i bruk!
Edsbyn vill och kan! – Devisen från en utställning år 1944 håller än idag!

 

Årsredovisning 2022/2023