Vi har idag byggt Sveriges första inomhusarena för bandy, och en rad andra aktiviteter, men utvecklingen av Arenan kommer att pågå ännu i flera år. Här på sajten kan Du hålla dig informerad om de senaste nyheterna och fakta kring bygget.

På förekommen anledning av de senaste dagarnas mediala debatt vill styrelsen i Edsbyn Arena AB klargöra olika sakfrågor

 

Frågor & svar: 

 

Frågor ställd av tidningen Ljusnan

 

Har Tyréns varit inblandad i konstruktionen av arenan, eller är de endast inkopplad som extern konsult i efterhand? 

Svar: Tyréns har inte varit konstruktörer för arenan. Däremot gjorde Tyréns en utredning gällande takkonstruktionen 2020 på uppdrag av Ovanåkers kommun. Sedan 2020 har kunskapsnivån och kraven ökat när det gäller de här konstruktionerna. Därför pågår nu en dialog mellan Tyréns, Arenabolaget och kommunen om att göra en ny mer omfattande analys och utredning för att säkerställa takets framtida robusthet. Detta framkommer också i Miljö- och byggnadsnämndens beslut där de skriver ”att tillsynsärendet gällande konstruktionen inte är avslutad utan kommer att fortsätta handläggas”. Vi vill däremot tydliggöra att detta är en proaktiv dialog som ännu inte är kontrakterad och inte heller relaterad till de besvarade frågeställningarna 
 
Från början verkade det som om en undersökning av hallen skulle ta flera veckor att göra. Nu har Tyréns gjort ett utlåtande på några dagar, hur kommer det sig? 
Svar: Det rör sig om två olika uppdrag. Undersökningen av hallen är en större utredning som sker för att säkerställa takets framtida robusthet och långsiktigt underhåll. Det utlåtande som Tyréns lämnade på uppdrag av Arenabolaget den 19 februari 2024 avsåg en undersökning av specifika konstruktionsdelar innefattande sättning, stagning av pelare och tillkommande last av läktare samt utbyggnad. I utlåtandet har åtgärder föreslagits för att säkerställa hallens robusthet och drift i väntan på en mer omfattande utredning. När det gäller läget här och nu, ser Tyréns inga risker under förutsättning att stabiliserande enheter i långsidans fasad återmonteras och att en snöskottningsplan tas fram och genomförs.
 
Vad jag förstår har ingen från Tyréns varit på plats i bandyhallen för att göra egna undersökningar, varför? 
Svar: Tyréns har vid flertalet tidigare tillfällen besökt hallen och har goda kunskaper om dess konstruktion. I det kortare uppdraget som utlåtandet avser har Tyréns däremot inte varit på plats. Den omfattande dokumentation som redan fanns tillgänglig har varit tillräcklig för att kunna genomföra utredningen och ta fram ett utlåtande utifrån det uppdrags som avsågs.  

Hur ska man tolka det här utlåtandet?
Svar: Tyréns har på uppdrag av Arenabolaget undersökt specifika konstruktionsdelar innefattande sättning, stagning av pelare och tillkommande last av läktare samt utbyggnad. I utlåtandet har åtgärder föreslagits för att säkerställa hallens robusthet och drift i väntan på en mer omfattande utredning. När det gäller läget här och nu finns inga risker, under förutsättning att stabiliserande enheter i långsidans fasad återmonteras och att en snöskottningsplan tas fram och genomförs. 

 
Övrig information som skickats till tidningen Ljusnan

Vi önskar också ge dig ett förtydligande gällande bakgrunden till vad som har skett. 

Alla relevanta relationshandlingar inklusive konstruktionsberäkningar som beskriver arenans konstruktion och tillhörande geotekniska undersökningar, har hela tiden funnits i kommunens arkiv. Relationshandlingarna beskriver och visar att rätt säkerhetsklasser och lastförutsättningar är använda för gällande konstruktion.   

Vi anser inte att kommunen har tagit beslut om nedstängning av arenan på tillräckliga fakta. I det underlag som vi har fått ta del av saknas det skriftligt dokumenterade utlåtanden och beräkningar från experter. Gällande den mätning av grundsulor som genomförts av lokal entreprenör är det inte tillräckligt att göra en sådan mätning vid ett tillfälle. En sådan mätning kan ses som en indikation, men det krävs en mätserie för att se om det är en fortgående sättning. Enligt Tyréns är den indikation på sättning som finns idag inget alarmerande, det vill säga den medför inte en risk för en kollaps. 

 
Några förtydliganden från oss i övrigt
 
Hur kommer det sig att Arenabolaget anlitade Tyréns för detta utlåtande? 
Svar: Givet deras renommé, samt att kommunen själva anlitar dem, har vi valt att arbete med dem för att undvika diskussioner avseende jäv. 
 
Stämmer det att MBNs tjänstemän tidigare haft åsikter om arenan? 
Svar: Ja. Dessa åsikter är besvarade
 
Har Tyréns vägrat svarat på kommunikation? 
Svar: Nej. Vi har en dialog med Tyréns och är överens om att vi som uppdragsgivare ska besvara de frågor som uppstår från olika intressenter. 

Stämmer det att Edsbyn Arena AB gjort ytterligare åtgärder under natten? 
Svar: Ja. De åtgärderna är proaktiva underhållsåtgärder på initiativ av styrelsen, utan någon som helst påtryckning från kommunen i fråga.

Stämmer det att MBN visste om att ni gjorde detta? 
Svar: Nej. Det är inte heller orsaken till att mötet med kommunen ställdes in.